ทำสัญญายืมสินค้า Roborock

สัญญายืมสินค้า Roborock
กับบริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด 
36/88 หมู่ที่5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

 

มีเงื่อนไขการยืมสินค้า Roborock ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์/ครั้ง/เครื่อง เท่านั้น โดยผู้ทดลองใช้สินค้าต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการทดลองใช้สินค้า 1 ครั้ง สำหรับ 1 ที่อยู่จัดส่งสินค้าเท่านั้น

3. ผู้ที่ต้องการทดลองใช้สินค้าต้องทำการเซ็นสัญญาพร้อมรับและคืนสินค้า โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

4. ผู้ที่ต้องการทดลองใช้สินค้าฟรี ต้องชำระค่าประกันสินค้า 8,000.- บาท ณ วันที่เซ็นสัญญา (จำนวนเงิน 8,000.- บาทนี้จะเป็นค่าประกันสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่ราคาของสินค้า)  โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด เลขที่บัญชี   325-266054-9  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

5. ระยะเวลาทดลองใช้สินค้าจริงเป็นเวลา 15 วัน (*นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ จะนับวันแรกคือตามหลักฐานที่ขนส่งทำการจัดส่งสินค้าไปถึงผู้ยืม แล้วนับวันถัดไปเป็นวันแรก เช่น หลักฐานขนส่งจัดส่งสินค้าถึงวันที่ 21 ก.ค. 64 ทางบริษัทฯ จะเริ่มนับวันแรกเป็นวันที่ 22 ก.ค.64) 

6. ในวันที่ 16 ทางบริษัทฯ จะให้ทีมงานหรือขนส่งดำเนินการรับสินค้าคืนถึงหน้าบ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องขนส่งสินค้าใดๆทั้งสิ้น และหากเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ เองที่ไม่ได้เข้าไปรับสินค้าตรงต่อเวลาหรือเข้าไปรับสินค้าล่าช้า บริษัทฯ จะไม่เก็บค่าปรับใดๆ ทั้งสิ้น 

7. เมื่อคืนสินค้าทดลองตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินประกันสินค้าเต็มจำนวน ภายใน 5 วันทำการ (นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว*)

8. หากครบกำหนดคืนสินค้า แต่ผู้ทดลองไม่ยินยอมคืนสินค้าให้กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะมีค่าเรียกเก็บค่าปรับวันละ 500.- บาท

9. หากสินค้าสูญหายหรือเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น เครื่องหล่นแตก หรือเครื่องหล่นน้ำ ฯลฯ หรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากตัวสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการประเมินและเรียกเก็บค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ยืมเป็นผู้รับภาระไปทั้งสิ้น)

10. การตัดสินการให้สิทธิทดลองสินค้านั้น ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินใจเป็นของบริษัทฯ เท่านั้น โดยเครื่องทดลองและรุ่นสินค้าสำหรับรายการทดลองใช้ฟรีมีจำนวนจำกัด (*จำเป็นต้องติดต่อเจ้าที่ผู้ดูแลก่อนเท่านั้น ก่อนทำการยืนยันสัญญาฉบับนี้)

 

ผู้ทดลองสินค้ามีหน้าที่ดูแลรักษาสินค้าของเราให้อยู่ในสภาพดี โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการดัดแปลง งัดแงะ หรือแก้ไขส่วนประกอบใดๆ กับสินค้าที่กำลังทดลองใช้งานอยู่ ตลอดระยะเวลาที่ทดลองใช้งาน

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด