วิธีการดูหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ (Serial Number ของเครื่อง)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number) ได้ที่ข้างกล่องสินค้า หรือในแอปพลิเคชัน (Roborock/ Xiaomi Home App) ได้ดังนี้

 

Visitors: 36