ประกาศผลรางวัล

 

รางวัลสำหรับ Share To Win Reward รอบปัจจุบัน (เดือน มิ.ย. 65)

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 8 ก.ค. 65 

รางวัลสำหรับ Review To Win Reward ประจำเดือน มี.ค. 65

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 เม.ย. 65

รางวัลสำหรับ Review To Win Reward ประจำเดือน ก.พ. 65

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 มี.ค. 65

รางวัลสำหรับ Share To Win Reward ประจำเดือน ก.พ. 65

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 8 มี.ค. 65

รางวัลสำหรับ Share To Win Reward ของกิจกรรม Roborock เฮงเฮงเฮง

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 ก.พ. 65

ประกาศผลรางวัล Share To Win Reward ประจำเดือนมิถุนายน 65

 

ประกาศผลรางวัล Review To Win Reward ประจำเดือนมีนาคม 65

 

ประกาศผลรางวัล Review To Win Reward ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 

ประกาศผลรางวัล Share To Win Reward ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65

 

ประกาศผลรางวัล Share To Win Reward ของกิจกรรม Roborock เฮงเฮงเฮง ปี65