ประกาศผลรางวัล

รางวัลสำหรับ Review To Win Reward ประจำเดือน มี.ค. 65

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 เม.ย. 65

รางวัลสำหรับ Review To Win Reward ประจำเดือน ก.พ. 65

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 มี.ค. 65

รางวัลสำหรับ Share To Win Reward รอบปัจจุบัน (เดือน ก.พ. 65)

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 8 มี.ค. 65

รางวัลสำหรับ Share To Win Reward ของกิจกรรม Roborock เฮงเฮงเฮง

- ประกาศผลรางวัลในวันที่ 28 ก.พ. 65