• ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S7 (สีดำ-Black) + Roborock H7 (พร้อมขาตั้งวางกับพื้น / with Floor Stand) 3 Years Warranty
  44,900.00 ฿
  88,700.00 ฿  (-49%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S7 (สีขาว-White) + Roborock H7 (พร้อมขาตั้งวางกับพื้น / with Floor Stand) 3 Years Warranty
  44,900.00 ฿
  88,700.00 ฿  (-49%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S7 (สีดำ-Black) + Roborock H7 (3 Years Warranty)
  43,900.00 ฿
  84,800.00 ฿  (-48%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S7 (สีขาว-White) + Roborock H7 (3 Years Warranty)
  43,900.00 ฿
  84,800.00 ฿  (-48%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S6 MaxV + Roborock H7 (พร้อมขาตั้งวางกับพื้น / with Floor Stand) 3 Years Warranty
  40,900.00 ฿
  84,700.00 ฿  (-52%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S6 MaxV + Roborock H7 (3 Years Warranty)
  39,900.00 ฿
  80,800.00 ฿  (-51%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S5 Max (สีดำ-Black) + Roborock H7 (พร้อมขาตั้งวางกับพื้น / with Floor Stand) 3 Years Warranty
  37,900.00 ฿
  79,700.00 ฿  (-52%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S5 Max (สีขาว-White) + Roborock H7 (พร้อมขาตั้งวางกับพื้น / with Floor Stand) 3 Years Warranty
  37,900.00 ฿
  79,700.00 ฿  (-52%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S5 Max (สีดำ-Black) + Roborock H7 (3 Years Warranty)
  36,900.00 ฿
  75,800.00 ฿  (-51%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S5 Max (สีขาว-White) + Roborock H7 (3 Years Warranty)
  36,900.00 ฿
  75,800.00 ฿  (-51%)
 • Roborock S7 สีดำ (Black Color) กับ Roborock H6 และขาตั้ง Floor Stand สำหรับ H6
  35,900.00 ฿
  76,700.00 ฿  (-53%)
 • ขายดี
  Roborock S7 สีขาว (White Color) กับ Roborock H6 และขาตั้ง Floor Stand สำหรับ H6
  35,900.00 ฿
  76,700.00 ฿  (-53%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 2 ปีเต็ม] Roborock S7 และ Roborock Auto-Empty Dock สีดำ - Black Color (แพคคู่)
  34,900.00 ฿
  61,800.00 ฿  (-44%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 2 ปีเต็ม] Roborock S7 และ Roborock Auto-Empty Dock สีขาว - White Color (แพคคู่)
  34,900.00 ฿
  61,800.00 ฿  (-44%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 2 ปีเต็ม] หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ โรโบร็อค Roborock S7 Plus (สีดำ - Black Color)
  33,900.00 ฿
  60,900.00 ฿  (-44%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 2 ปีเต็ม] หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ Roborock S7 Plus (สีขาว - White Color)
  33,900.00 ฿
  60,900.00 ฿  (-44%)
 • Roborock S6 MaxV กับ H6 และขาตั้ง Floor Stand สำหรับ H6
  31,900.00 ฿
  73,700.00 ฿  (-57%)
 • Roborock S5 Max สีดำ (Black Color) กับ Roborock H6 และขาตั้ง Floor Stand สำหรับ H6
  28,900.00 ฿
  68,700.00 ฿  (-58%)
 • Roborock S5 Max สีขาว (White Color) กับ Roborock H6 และขาตั้ง Floor Stand สำหรับ H6
  28,900.00 ฿
  68,700.00 ฿  (-58%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S7 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ สีดำ - Black (3 Years Warranty)
  25,900.00 ฿
  44,900.00 ฿  (-42%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S7 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ สีขาว - White (3 Years Warranty)
  25,900.00 ฿
  44,900.00 ฿  (-42%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน2 ปีเต็ม] Roborock S7 สีดำ - Black Color หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ (Global Version)
  22,900.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-43%)
 • ใหม่ล่าสุด
  [รับประกัน2 ปีเต็ม] Roborock S7 สีขาว - White Color หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ (Global Version)
  22,900.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-43%)
 • [รับประกัน 3 ปีเต็ม] Roborock S6 MaxV หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ (3 Years Warranty)
  21,900.00 ฿
  40,900.00 ฿  (-46%)