ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Roborock

ข้อมูลตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ โรโบร็อค Roborock

ข้อมูลตารางเปรียบเทียบรายละเอียด Specifications ของเฉพาะตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ โรโบร็อค Roborock

ข้อมูลตารางเปรียบเทียบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ Roborock (เซนเซอร์ Sensors & Mechanisms เฉพาะที่เครื่องหุ่นยนต์)

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Roborock S7 MaxV Ultra และ Roborock G10

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Roborock S7 MaxV Ultra และ Roborock S7 MaxV รวมกับ Ultra Dock (Auto Empty Wash Fill Dock)

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Roborock S7 MaxV+ และ Roborock S7 MaxV รวมกับ Auto-Empty Dock