Roborock Q8 Max Series


Roborock Q8 Max Series หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ถูพื้น อัจฉริยะ มาพร้อมแท่นเก็บฝุ่นอัจฉริยะ

Smart Robotic Vacuum and Mop Cleaner with Auto-Empty Dock