ข้อมูลตารางเปรียบเทียบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น อัจฉริยะ Roborock (เซนเซอร์ Sensors & Mechanisms เฉพาะที่เครื่องหุ่นยนต์)