รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า Roborock Auto-Empty Dock (แบบ 2 ปี)

เงื่อนไขการรับประกันแบบ 2 ปีเต็ม (สำหรับแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ)