ถุงเก็บฝุ่น แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable Dust Bag) ขนาด 2.5 ลิตร สำหรับใช้งานคู่กับแท่นชาร์จฯ Roborock Auto Empty Wash Fill Dock กับ Roborock Auto-Empty Dock Pure

รหัสสินค้า : AA101

ไม่พบสินค้า

ราคา

349.00 ฿

1,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ถุงเก็บฝุ่น แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable Dust Bag) ขนาด 2.5 ลิตร สำหรับใช้งานคู่กับแท่นชาร์จฯ Roborock Auto Empty Wash Fill Dock กับ Roborock Auto-Empty Dock Pure มีประสิทธิภาพการกรองระดับ HEPA E12 ที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย และมีชั้นกรองมากถึง 5 ชั้นกรอง ที่มีประสิทธิภาพการกรอง 99.95% สำหรับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน (μm) หรืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM2.5 มากถึงกว่า 8 เท่าตัว ซึ่งปราศจากฝุ่น หรือสารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ 


ถุงเก็บฝุ่นถูกออกแบบให้เวลาทิ้งฝุ่น หรือเปลี่ยนถอดถุงเก็บฝุ่นออก จะปิดผนึกโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีการสัมผัสฝุ่นหรือเชื้อแบคทีเรียระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนทั้งหมด


มีแพคเกจ 2 รูปแบบ

  • แบบจำนวน 3 ถุง
  • แบบจำนวน 6 ถุง


แนะนำให้มีการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นทุก 2 เดือน*

*ระยะเวลาการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นจะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย