RoborockCare+ ซื้อประกันเพิ่มเติมอีก 1 ปีเต็ม (Purchasing 1 Year Warranty)

รหัสสินค้า : RoborockCarePlus

ราคา

1,000.00 ฿


5,000.00 ฿

 (-80%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

การซื้อการรับประกันเพิ่มอีก 1 ปีเต็ม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกัน 2 ปีเท่านั้น โดยต้องซื้อภายใน 90 วันหลังจากการสั่งซื้อหรือวันที่ได้รับสินค้า และมีการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าเข้ามาในระบบแล้วเท่านั้น*

หากผลิตภัณฑ์ของท่านมีการรับประกัน 3 ปีเต็มอยู่แล้วจะไม่สามารถทำการซื้อการรับประกันนี้เพิ่มเติมได้อีก*


หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางแชท


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด